Anul scolar 2008-2009 in realizari si cifre

A mai trecut un an şcolar la
ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR.1 BOLDEŞTI-SCĂENI

Încheierea anului şcolar este prilej de bilanţ, dar şi de proiecte viitoare. Dacă vorbim de bilanţ, elevii Şcolii nr.1 Boldeşti-Scăeni s-au implicat într-o diversitate de proiecte educaţionale care i-au ajutat să se dezvolte şi să se implice în viaţa comunităţii în care trăiesc. Dintre proiectele şcolii noastre enumerăm:P1000261
• Proiect PHARE – „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, un proiect complex atât prin obiectiv cât şi prin tipurile de activităţi derulate. Cum prevenirea abandonului şcolar şi cresterea ratei de participare la educaţie a elevilor care provin din familii dezavantajate este o prioritate, şcoala noastră a organizat activităţi precum „Şcoală după şcoală”, „A doua şansă”, „Şcoala de vară”, „Grădiniţa estivală”, „Şcoala părinţilor”, proiecte extraşcolare de educaţie interculturală (tabără inerculturală, excursii). Experienţa a demonstrat că abandonul şcolar este o problemă care necesită timp, colaborarea cu familia, consecvenţă din partea şcolii, implicare din partea autorităţilor locale. Ca urmare, prevenirea abandonului şcolar rămâne o prioritate şi un obiectiv fundamental al proiectelor în curs de derulare şi al noilor proiecte. Dacă în primul an (2008), proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, în cel de-al doilea an (2009) este susţinut financiar de Consiliul Local al Oraşului Boldeşti-Scaeni.

Picture 005• Proiect „Mozaic” – „Educaţie interculturală în comunităţi multietnice” – finanţat de Fundaţia Pestalozi din Elveţia, este un proiect care se desfăşoară în perioada 2008 – 2012 şi vizează principiile educaţiei moderne bazate pe conceptele de multiculturalitate, nondiscriminare, toleranţă şi valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale. Profesorii şcolii au participat la cursuri de formare, schimburi de experienţă cu şcolile din proiect. Şcoala noastră a găzduit în decembrie 2008 un schimb de experienţă cu tema „ Toţi diferiţi, toţi egali !” la care au participat 20 de cadre didactice din şcoli implicate în proiect, din Prahova şi Buzău. În cadrul acestui proiect elevii au participat la dezbateri, lecţii demonstrative, spectacole, concursuri care au promovat interculturalitatea ca mod de viaţă.
• Proiectele de educaţie ecologică au reprezentat un mesaj al elevilor către comunitate.

P1030114 Pe 22 aprilie – „Ziua Pământului” şi 5 iunie – „Ziua mediului” s-au desfăşurat activităţi voluntare de ecologizare în jurul şcolii, pe dealul din apropiere, pe Valea Teleajenului, s-au plantat flori, pomi pe spaţiul verde din faţa şcolii. „Ziua mediului” a reprezentat pentru elevii claselor din ciclul primar un prilej de a-şi exprima creativitatea în realizarea unor obiecte şi a unor costume, folosind materiale reciclabile, în cadrul unei Parade a costumelor Eco şi a unui atelier de creaţie – Nimic nu se pierde, totul se refoloseşte.
De asemenea, educaţia ecologică a fost tema competiţiilor şcolare judeţene şi naţionale:
– Concursul Judeţean de informatică „ Ziua Pământului” organizat de Grupul Şcolar Industria Sticlei Boldeşti-Scăeni, unde elevii şcolii au obţinut 4 premii I şi 2 premii III la diferite secţiuni;
– Concursul naţional de proiecte online „Ţara lui Andrei” – finanţat de Petrom şi avizat de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării, unde proiectul şcolii noastre, Economie de vei face, Pământul va trăi în pace! a obţinut locul II pe judeţ şi locul 13 la nivel naţional.
Elevii au dobândit cunoştinţe noi, au experimentat metode de economisire a resurselor, au realizat proiecte care să prevină poluarea, conştientizând astfel importanţa unei atitudini responsabile faţă de mediu.
• Proiectul „Şcoala aşa cum este” derulat de UNICEF şi Centrul Educaţia 2000+ îşi propune realizarea unei cercetări la nivel naţional privind şcoala românească (profesorul, elevul şi modul în care aceştia relaţionează). În cadrul acestui proiect profesorii şi elevii au desfăşurat lecţii demonstrative, au participat la interviuri individuale/de grup şi activităţi de diseminare. Rezultatele cercetării au fost prezentate în trei conferinţe naţionale, unde s-a lansat şi o a doua etapă a proiectului, care are ca grup ţintă familia, iar şcoala noastră va fi în continuare parteneră (începând cu august 2009)
Pe lângă toate acest proiecte educaţionale, Şcoala cu cls. I-VIII nr.1 Boldeşti-Scăeni s-a remarcat printr-o bogată activitate extraşcolară care a răspuns nevoii copiilor de a-şi manifesta talentul, creativitatea şi dorinţa de exprimare liberă, specifice vârstei şi aspiraţiilor personale. Calendarul activităţilor extraşcolare s-a pliat pe evenimentele culturale locale şi naţionale, şcoala fiind reprezentată la concursuri judeţene (locul I), interjudeţene (locul II) şi naţionale (locul I) de dans, spectacole din oraş – Festivalul Toamnei, 1 Decembrie, 8 Martie, Ziua Eroilor, Ziua Oraşului. Toate aceste activităţi s-au derulat în paralel cu manifestări devenite tradiţie în şcoală: Halloween, Crăciun, Carnavalul Primăverii, Expoziţia de mărţişoare, 8 Aprilie – Ziua Internaţională a Romilor, Paşte, 1 Iunie, serbări şcolare, ore festive de dirigenţie pentru absolvenţi.
Toate aceste activităţi, care reprezintă doar o parte din ceea ce înseamnă Şcoala nr. 1 Boldeşti-Scăeni, reflectă şi o relaţie de colaborare cu familia, pe care şcoala încearcă să o implice din ce în ce mai mult în derularea acţiunilor sale.
Un rol important pentru susţinerea financiară a proiectelor derulate de noi îl au Primăria şi Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni, dar şi sponsorii (SIM IMPEX, S.C. TUGAB PROD COM S.R.L., S.C. GACO COM S.R.L., GALLA DUE S.R.L.) care au ales să sprijine şcoala în activităţile sale.
Mai mult decât atât, întreaga activitate a Şcolii nr.1 Boldeşti-Scăeni demonstrează că educaţia nu se poate face în afara triadei ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE.

Advertisements

No Responses Yet to “Anul scolar 2008-2009 in realizari si cifre”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: